تایپوگرافی در نگارش مطلب

دسته: عمومی نوشته شده توسط Delphia Gadson بازدید: 1249

نمونه ای از تگ h1

نمونه ای از تگ h2

نمونه ای از تگ h3

نمونه ای از تگ h4

نمونه ای از تگ h5
نمونه ای از تگ h6

بلاک های شماره ای

01 متن مورد نظر خود را می توانید در این بخش وارد کنید

02 متن مورد نظر خود را می توانید در این بخش وارد کنید

03 متن مورد نظر خود را می توانید در این بخش وارد کنید

[blocknumber type="circle" text="01" color="#FFF" background="#f16a10"]Circle Block Number[/blocknumber]

01 متن مورد نظر خود را می توانید در این بخش وارد کنید

02 متن مورد نظر خود را می توانید در این بخش وارد کنید

03 متن مورد نظر خود را می توانید در این بخش وارد کنید

[blocknumber type="rounded" text="01" color="#FFF" background="#329491"]Rounded Block Number[/blocknumber]

01 متن مورد نظر خود را می توانید در این بخش وارد کنید

02 متن مورد نظر خود را می توانید در این بخش وارد کنید

03 متن مورد نظر خود را می توانید در این بخش وارد کنید

[blocknumber text="01" color="#FFF" background="#999"]Normal Block Number[/blocknumber]

نمونه هایی از بلاک متن

متن مورد نظر خود را بمنظور جلب توجه بیشتر در بلاک های رنگی قرار دهید

متن مورد نظر خود را بمنظور جلب توجه بیشتر در بلاک های رنگی قرار دهید

متن مورد نظر خود را بمنظور جلب توجه بیشتر در بلاک های رنگی قرار دهید

[block color="#FFF" background="#f16a10"]Content[/block]

متن مورد نظر خود را بمنظور جلب توجه بیشتر در بلاک های رنگی قرار دهید

متن مورد نظر خود را بمنظور جلب توجه بیشتر در بلاک های رنگی قرار دهید

متن مورد نظر خود را بمنظور جلب توجه بیشتر در بلاک های رنگی قرار دهید

[block type="rounded" color="#FFF" background="#000000"]Lorem ipsum dolor[/block]

متن مورد نظر خود را بمنظور جلب توجه بیشتر در بلاک های رنگی قرار دهید

متن مورد نظر خود را بمنظور جلب توجه بیشتر در بلاک های رنگی قرار دهید

متن مورد نظر خود را بمنظور جلب توجه بیشتر در بلاک های رنگی قرار دهید

[block border="5px solid #aacb24" padding="10px 15px"]Lorem ipsum dolor[/block]

بلاک های نقل قول

متن های نقل قول را می توانید در بلاک های حباب مانند قرار دهید
مصطفی نوروزی

متن های نقل قول را می توانید در بلاک های حباب مانند قرار دهید
مصطفی نوروزی

متن های نقل قول را می توانید در بلاک های حباب مانند قرار دهید
مصطفی نوروزی

 

[bubble background="#FFF" color="#666" border="3px solid #ccc" author="Chad M. Simmons"]Lorem ipsum dolor sit amet.[/bubble]